Het Money Trail project van Journalismfund.eu steunt Afrikaanse, Aziatische en Europese journalisten om onderzoek te voeren naar grensoverschrijdende illegale geldstromen, belastingontwijking, ontduiking en corruptie in Afrika, Azië en Europa.

Deze Money Trail oproep is bedoeld voor onderzoeksjournalisten die grensoverschrijdende illegale geldstromen, belastingontwijking, ontduiking en corruptie willen onderzoeken. Het gaat om geldstromen van en naar Afrika of Azië, die via Nederland lopen. Van journalisten wordt verwacht dat zij het artikel in het Nederlands publiceren in een Nederlands medium.

MT logo

Algemeen

Na de deadline, checkt Journalismfund.eu of alle formaliteiten in orde zijn en kan het een aanvrager eventueel verzoeken om extra informatie. Dit neemt over het algemeen één week in beslag.

Hierna gaat de aanvraag naar een onafhankelijke jury die de definitieve beslissing neemt. Journalismfund.eu brengt de aanvragers meestal 30 dagen na de deadline op de hoogte of ze al of niet een werkbeurs zullen krijgen.

Vier juryleden beoordelen de aanvragen. De leden zijn ervaren journalisten of mediaspecialisten. Zij blijven anoniem tot ze de jury verlaten. Zowel Journalismfund.eu als de jury opereren op vertrouwelijke basis: zowel voor, tijdens als na het doorlopen van de aanvraagprocedure.

Aanvragen kunnen op budgettaire gronden worden afgewezen. De leidraad voor het indienen van een aanvraag vindt u in onderstaand begrotingssjabloon.

Timing & Bedrag

In 2019 zal er slechts één aanvraagronde zijn. Tot en met maandag 16 december kan u een aanvraag indienen. Het totale bedrag van deze oproep is ongeveer 50.000 euro: dit bedrag wordt verdeeld over verschillende projecten. De Nationale Postcode Loterij in Nederland ondersteunt het Money Trail project financieel. Bij publicatie wordt dit waar mogelijk vermeld.

De Jury

Een onafhankelijke, anonieme jury van vier personen met ruime ervaring in onderzoeksjournalistiek in Afrika, Azië en Europa beoordeelt alle inzendingen. Aanvragen worden ingediend het Engels zodat alle juryleden het kunnen lezen. De juryleden worden gekozen door Journalismfund.eu en voorgesteld door de adviesraad van Journalismfund.eu. Zij blijven anoniem tot ze de jury verlaten.

De jury beslist op basis van onderstaande journalistieke criteria:

Criteria

Elk voorstel zal door de individuele juryleden worden beoordeeld aan de hand van 9 criteria:

Criteria

 

Ethische code

De aanvrager onderschrijft de 5 ethische principes van journalistiek (waarheid en nauwkeurigheid, onafhankelijkheid, eerlijkheid en onpartijdigheid, menselijkheid en verantwoordelijkheid) zoals voorgesteld door het Ethical Journalism Network, evenals de nationale ethische codes die van kracht zijn (zie https://ethicaljournalismnetwork.org/who-we-are/5-principles-of-journalism)

Profiel & Intentieverklaring voor publicatie

Bij voorkeur Nederlands journalisten of journalisten die in Nederland kunnen publiceren. Om in aanmerking te komen voor een aanvraag moeten de journalisten ervoor zorgen dat hun verhaal  in Nederland wordt gepubliceerd.

Daarom moeten zij tijdens de aanvraagprocedure een publicatie toezegging van een relevante Nederlandse medium uploaden. 

Begroting

Bij uw online aanvraag dient u een gedetailleerd budget bij te voegen, die de gevraagde werkbeurs rechtvaardigt (in Excel-formaat).

Journalismfund.eu dekt twee soorten kosten gelieerd aan het onderzoek van uw journalistiek project:

 1. Werkingstoelage.  
 2. Onkosten gelieerd aan research: deze moet men bij afhandeling van het project kunnen bewijzen met originele bewijsstukken (facturen, rekeningen, tickets,)
 • Transportkosten
 • Verblijfskosten
 • Tolken en vertalers
 • WOB-verzoeken
 • Andere aan de research gelieerde kosten

Kosten die niet in aanmerking komen (niet exhaustief)

 • Investeringsgoederen (computers, camera’s,)
 • Maaltijden/per diems
 • Overheadkosten
 • Productiekosten (bvb. Post-productie, opname, drukkosten,)

Download HIER de begrotingssjabloon.

Aanvraagprocedure

Download hier de aanvraagprocedure. Download hier een Word-document met de vragen. Lees, begrijp en respecteer de regels voor de aanvraag voordat u zich aanmeldt.

Apply for a Working Grant

You must login or register to view this form

Start Here